ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Манай үйлдвэр нь жилдээ албан тасалгааны 24000 нэгж бүтэээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бөгөөд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нь тухайн захиалагчийнхаа хүсэл сонирхолын дагуу байгаль орчин болон хүний биед сөрөг нөлөөгүй, эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн хангасан албан тасалгааны болон гэр ахуйн тавилгыг үйлдвэрлэн гаргаж байна.

Asem Villa
танилцуулга

ҮЙЛДВЭРИЙН ЗАГВАРУУД