ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Тавилгын шийдэл гаргах, зураг зурж өгөх үйлчилгээ
  • Харилцагчдаа албан тасалгааны тавилгын байршлын план болон интерьер төлөвлөлтийн зөвлөгөө өгнө
  • Борлуулалтын ажилтанууд харилцагч, худалдан авагч дээр биечлэн очин уулзаж тавилгынхаа танилцуулгыг хийх болон захиалга авна
  • Тавилгыг харилцагчийнхаа хүссэн хэмжээ загварын дагуу богино хугацаанд өөрийн үйлдвэртээ хийх болон гадаадын бусад үйлдвэрүүдээс импортлон нийлүүлнэ
Хүргэх, угсрах, баталгаат засвар
  • Мэргэжлийн түгээлт угсралтын баг нь барааг тохирсон цаг хугацаанд үнэ төлбөргүйгээр хүргэн өгч угсарч, зургийн дагуу байршуулж өгнө.
  • Бүтээгдэхүүний баталгаат хугацаа 2 жил байдаг.
  • Баталгаат хугацааны механик бус эвдрэл гэмтэлийг үнэ төлбөргүй засаж өгнө.
  • Баталгаат хугацаа дууссанаас хойших хугацаанд сэлбэг хэрэгсэлийг зах зээлийн үнээс доогуур богино хугацаанд нийлүүлж, засварлаж өгнө.