АЛБАН ТАСАЛГААНЫ ТАВИЛГА

Бид удирдах ажилтан, менежер, оффисын ажилтан зэрэг бүх шатны ажилчдад зориулсан албан тасалгааны тавилгуудыг санал болгохоос гадна аж ахуй нэгжийн албан тасалгааны тавилгаас гадна соёл урлаг, банк санхүү, төрийн болон бүх шатны боловсролын байгуулагуудын ажлын онцлогт тохирсон тавилгын шийдлийг санал болгодог.

Asem Villa
танилцуулга

ШИНЭЛЭГ ЗАГВАРУУД